TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Tour Information
Mô tả: Tu viện tọa lạc tại số 02 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Đặt vé
Call 072.36 38 696


Tu viện tọa lạc tại số 02 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tu viện thuộc hệ phái Bắc tông.
Tu viện được Hòa thượng Thích Quảng Liên thành lập vào năm 1966.
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Án thờ chính giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca và đức Phật A Di Đà. Án thờ hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.
Sân trước tu viện có nhiều tượng Phật lộ thiên như: vườn Lâm Tì Ni, tượng đức Phật chuyển pháp luân, tượng đức Phật nhập niết bàn, tượng Bồ tát Quán Thế Âm…
Tu viện có Đạo tràng Bát quan trai, Ban Dược Sư, Ban Từ thiện xã hội, Gia đình Phật tử.
Hòa thượng Thích Quảng Liên, viện chủ tu viện hiện nay.
Tu viện là ngôi danh lam ở thành phố Hồ Chí Minh.