Sinh nhật bé Huỳnh Cẩm Tiên ngày 14-09-2016

Trường Mầm non Úc Châu (cơ sở II) chúc mừng xin nhật be Huỳnh Cẩm Tiên 14/09/2016

14322693_239276656469133_5388594851888377802_n

Bé Cẩm Tiên và các bạn trong ngày vui