Hoạt Động Trường Mầm Non

Hình ảnh văn nghệ mừng xuân Đinh Dậu 2017 thumbnail

Hình ảnh văn nghệ mừng xuân Đinh Dậu 2017

Sinh nhật bé Nguyễn Minh Nam thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Minh Nam

Sinh nhật bé Dương Minh Ngọc thumbnail

Sinh nhật bé Dương Minh Ngọc

Sinh nhật bé Trịnh Bảo Châu thumbnail

Sinh nhật bé Trịnh Bảo Châu

Sinh nhật bé Phạm Thanh Phú thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Thanh Phú

Sinh nhật bé Nguyễn Tần Quốc Việt thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Tần Quốc Việt

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016 thumbnail

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

Sinh nhật bé Châu Hoàng Long ngày 01-11-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Châu Hoàng Long ngày 01-11-2016

Sinh nhật bé Huỳnh Lê Bảo Ngọc ngày 30-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Lê Bảo Ngọc ngày 30-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Châu ngày 30-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Châu ngày 30-10-2016

Video Halloween 2016 thumbnail

Video Halloween 2016

Halloween 2016 thumbnail

Halloween 2016

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Minh Quân ngày 24-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Minh Quân ngày 24-10-2016

Sinh nhật bé Huỳnh Gia Hân ngày 22-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Gia Hân ngày 22-10-2016

Sinh nhật bé Phạm Huỳnh Gia Bảo ngày 20-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Huỳnh Gia Bảo ngày 20-10-2016

Sinh nhật bé Gia Nghi ngày 19-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Gia Nghi ngày 19-10-2016

Sinh nhật bé Vũ Trọng Giáp ngày 18-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Vũ Trọng Giáp ngày 18-10-2016

Sinh nhật bé Phạm Thanh Nguyên ngày 14-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Thanh Nguyên ngày 14-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Gia Khang ngày 14-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Gia Khang ngày 14-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Trọng Nghĩa ngày 13-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Trọng Nghĩa ngày 13-10-2016

Sinh nhật bé Lâm Gia Phú Thịnh ngày 13-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Lâm Gia Phú Thịnh ngày 13-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Trí Dũng ngày 13-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Trí Dũng ngày 13-10-2016

Sinh nhật bé Hang Nathan ngày 12-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Hang Nathan ngày 12-10-2016

Sinh nhật bé Huỳnh Ngọc Gia Hân ngày 11-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Ngọc Gia Hân ngày 11-10-2016

sinh nhật bé Văn Ngọc Tường Vi ngày 07-10-2016 thumbnail

sinh nhật bé Văn Ngọc Tường Vi ngày 07-10-2016

sinh nhật bé Lê Vũ Khang ngày 06-10-2016 thumbnail

sinh nhật bé Lê Vũ Khang ngày 06-10-2016

Sinh nhật bé Võ Hoàng Kim Phương ngày 06-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Võ Hoàng Kim Phương ngày 06-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Phi Long ngày 02-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Phi Long ngày 02-10-2016

Sinh nhật bé Hà Gia Bảo ngày 01-10-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Hà Gia Bảo ngày 01-10-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền ngày 28-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền ngày 28-09-2016

Sinh nhật bé Huỳnh Thiên Long ngày 26-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Thiên Long ngày 26-09-2016

Sinh nhật bé Đặng Phúc Khang ngày 24-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đặng Phúc Khang ngày 24-09-2016

Sinh nhật bé Văn Thái Khang ngày 23-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Văn Thái Khang ngày 23-09-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Mỹ Hằng ngày 22-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Mỹ Hằng ngày 22-09-2016

Sinh nhật bé Đào Ngọc Tường Vy ngày 18-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đào Ngọc Tường Vy ngày 18-09-2016

Sinh nhật bé Võ Ngọc Tường Vy ngày 15-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Võ Ngọc Tường Vy ngày 15-09-2016

Sinh nhật bé Lê Chí Thành ngày 12-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Lê Chí Thành ngày 12-09-2016

Sinh nhật bé Đinh Như Quang ngày 12-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đinh Như Quang ngày 12-09-2016

Sinh nhật bé Hà Ngọc Giáng My ngày 10-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Hà Ngọc Giáng My ngày 10-09-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Huy Hoàng ngày 09-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Huy Hoàng ngày 09-09-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Tuấn Khang ngày 08-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Tuấn Khang ngày 08-09-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Phạm Kiết Tường 07-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Phạm Kiết Tường 07-09-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Đỗ Minh Châu 07-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Đỗ Minh Châu 07-09-2016

Chúc mừng sinh nhật bé Lê Ngọc Xuân Vy ngày 04-09-2016 thumbnail

Chúc mừng sinh nhật bé Lê Ngọc Xuân Vy ngày 04-09-2016

Sinh nhật bé Dương Gia Huy ngày 01-09-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Dương Gia Huy ngày 01-09-2016

Sinh nhật bé Trần Ngọc Anh Thư ngày 28-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Trần Ngọc Anh Thư ngày 28-08-2016

Sinh nhật bé Thái Hoàng Long Vân ngày 21-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Thái Hoàng Long Vân ngày 21-08-2016

Sinh nhật bé Phan Nguyễn Gia Hưng ngày 21-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phan Nguyễn Gia Hưng ngày 21-08-2016

Sinh nhật bé Trần Gia Bảo ngày 20-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Trần Gia Bảo ngày 20-08-2016

Sinh nhật bé Giệp Tố Ngân + Giệp Tố Kim ngày 18-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Giệp Tố Ngân + Giệp Tố Kim ngày 18-08-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Thi ngày 13-08-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Thi ngày 13-08-2016

Đêm hội trăng rằm thumbnail

Đêm hội trăng rằm

Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 thumbnail

Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017

Sinh nhật bé Huỳnh Văn Gia Hưng ngày 19-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Văn Gia Hưng ngày 19-07-2016

Sinh nhật bé Huỳnh Mai Phi Yến ngày 18-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Huỳnh Mai Phi Yến ngày 18-07-2016

Sinh nhật bé Lê Bùi Phương thư ngày 09-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Lê Bùi Phương thư ngày 09-07-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Ngô Cát Tường ngày 06-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngô Cát Tường ngày 06-07-2016

Sinh nhật bé Đỗ Vĩnh Khang ngày 05-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đỗ Vĩnh Khang ngày 05-07-2016

Sinh nhật bé Bùi Nguyễn Thiên Thư ngày 03-07-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Bùi Nguyễn Thiên Thư ngày 03-07-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Khánh Thành ngày 28-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Khánh Thành ngày 28-06-2016

Sinh nhật bé Đinh Như Quảng Long ngày 28-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đinh Như Quảng Long ngày 28-06-2016

Sinh nhật bé Âu Huỳnh Thúy Vy ngày 25-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Âu Huỳnh Thúy Vy ngày 25-06-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Minh Khôi ngày 24-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Minh Khôi ngày 24-06-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Minh Tri ngày 23-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Minh Tri ngày 23-06-2016

Sinh nhật bé Trần Thiện Lâm ngày 16-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Trần Thiện Lâm ngày 16-06-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Cẩm Tiên ngày 11-06-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Cẩm Tiên ngày 11-06-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Gia Hưng ngày 25-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Gia Hưng ngày 25-05-2016

Sinh nhật bé Phạm Ngọc Thiên Phúc ngày 25-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Ngọc Thiên Phúc ngày 25-05-2016

Sinh nhật bé Võ Thị Tuyết Ngân ngày 20-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Võ Thị Tuyết Ngân ngày 20-05-2016

Sinh nhật bé Võ Quốc An ngày 16-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Võ Quốc An ngày 16-05-2016

Sinh nhật bé Phùng Ngọc Anh Thư 13-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phùng Ngọc Anh Thư 13-05-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Phúc Xuân Nghi ngày 13-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Phúc Xuân Nghi ngày 13-05-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Lê Thiên Đăng ngày 10-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Lê Thiên Đăng ngày 10-05-2016

Sinh nhật bé Đặng Thị Hạ Nhi ngày 09-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đặng Thị Hạ Nhi ngày 09-05-2016

Sinh nhật bé Lê Mỹ Ngọc ngày 08-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Lê Mỹ Ngọc ngày 08-05-2016

Sinh nhật bé Văn Hoàng Hải ngày 07-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Văn Hoàng Hải ngày 07-05-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Cao Sơn ngày 06-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Cao Sơn ngày 06-05-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Kim Ngân 02-05-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Kim Ngân 02-05-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Ngân 29-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Ngân 29-04-2016

Sinh nhật bé Lê Phương Nhi 03-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Lê Phương Nhi 03-04-2016

Sinh nhật bé Đinh Ngọc Khánh An 27-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Đinh Ngọc Khánh An 27-04-2016

Sinh nhật bé Phạm Châu An 22-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Châu An 22-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 20-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 20-04-2016

Sinh nhật bé Văn Bảo Khánh 17-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Văn Bảo Khánh 17-04-2016

Sinh nhật bé Hồng Nguyễn An Thi 13-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Hồng Nguyễn An Thi 13-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Lợi Lộc 09-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Lợi Lộc 09-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 09-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 09-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thảo Nguyên 08-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thảo Nguyên 08-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Nhật Anh 08-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Nhật Anh 08-04-2016

Sinh nhật bé Phạm Đắc Hải 06-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Đắc Hải 06-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thanh Tùng 05-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thanh Tùng 05-04-2016

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Thúy An 02-04-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Thị Thúy An 02-04-2016

Video Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 thumbnail

Video Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016

Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 thumbnail

Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016

Sinh nhật bé Trịnh Gia Khang 30-3-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Trịnh Gia Khang 30-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Trịnh Gia Khang 30-3-2016
Sinh nhật bé Phạm Gia Bảo 24-3-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Phạm Gia Bảo 24-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Phạm Gia Bảo 30-3-2016
Sinh nhật bé Nguyễn Quỳnh Hương 23-3-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Quỳnh Hương 23-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Nguyễn Quỳnh Hương 23-3-2016
Sinh nhật Trần Nhật Duy Anh 21-3-2016 thumbnail

Sinh nhật Trần Nhật Duy Anh 21-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Trần Nhật Duy Anh 21-3-2016
Sinh nhật Phùng Thiện Nhân 17-3-2016 thumbnail

Sinh nhật Phùng Thiện Nhân 17-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Phùng Thiện Nhân 17-3-2016
Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Trâm Anh 17-3-2016 thumbnail

Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Trâm Anh 17-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Trâm Anh 17-3-2016