Sinh nhật bé Cẩm Tú 20-1-2016

CAM TU 1

Sinh nhật lần 4 của bé Cẩm Tú.

CAM TU 2

Tập thể lớp mừng sinh nhật Cẩm Tú.