Sinh nhật bé Đỗ Vĩnh Khang ngày 05-07-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Đỗ Vĩnh Khang 05-07-2016

P_20160706_150248

Sinh nhật lần thứ 4 của bé Vĩnh Khang

P_20160706_150353

Vĩnh Khang và các bạn trong ngày sinh nhật