Sinh nhật bé Đông Nghi 18-1-2016

DONG NGHI 1

Mừng sinh nhật lần 4 của bé Đông Nghi.

DONG NGHI 2

Đông Nghi và các bạn trong ngày sinh nhật.