Sinh nhật bé Huỳnh Văn Gia Hưng ngày 19-07-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Huỳnh Văn Gia Hưng 19-07-2016

P_20160719_145228

Sinh nhật lần thứ 5 của bé Gia Hưng

P_20160719_145326

Gia Hưng và các bạn trong ngày sinh nhật