Sinh nhật bé Lê Bùi Phương thư ngày 09-07-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Lê Bùi Phương Thư 09-07-2016

P_20160709_144537

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Phương Thư

P_20160709_144637

Phương Thư và các bạn trong ngày sinh nhật