Sinh nhật bé Lê Minh Huy 20-2-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Lê Minh Huy 20-2-2016

minh huy 1

Sinh nhật lần 4 của bé Minh Huy.

minh huy 2

Minh Huy và các bạn trong ngày sinh nhật.