Sinh nhật bé Lê Mỹ Ngọc ngày 08-05-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Lê Mỹ Ngọc 08-05-2016

P_20160507_151617

Sinh nhật lần thứ 5 của bé Mỹ Ngọc

P_20160507_152636

Mỹ Ngọc và các bạn trong ngày sinh nhật