Sinh nhật bé Ngọc Châu 22-1-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Ngọc Châu 22-1-2016

NGOC CHAU 1

Sinh nhật lần 6 của bé Ngọc Châu.

NGOC CHAU 2

Ngọc Châu và các bạn trong ngày sinh nhật.