Sinh nhật bé Nguyễn Cao Sơn ngày 06-05-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Cao Sơn 06-05-2016

P_20160506_144419

Sinh nhật lần thứ 5 của bé Cao Sơn

P_20160506_144620

Cao Sơn và các bạn trong ngày sinh nhật