Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Gia Hưng ngày 25-05-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Gia Hưng 25-05-2016

P_20160526_145337

Sinh nhật lần thứ 4 của bé Gia Hưng

P_20160526_145635

Gia Hưng và các bạn trong ngày sinh nhật