Sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Nhật Anh 08-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Hoàng Nhật Anh 08-04-2016

P_20160408_151006

Sinh nhật lần thứ 4 của bé Nhật Anh

P_20160408_151317

Nhật Anh và các bạn trong ngày sinh nhật