Sinh nhật bé Nguyễn Hữu Gia Thế 13-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Nguyễn Hữu Gia Thế 13-3-2016

P_20160314_150813

Sinh nhật lần 5 của bé Gia Thế.

P_20160314_151213

Gia Thế và các bạn trong ngày sinh nhật.