Sinh nhật bé Nguyễn Lợi Lộc 09-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Lợi Lộc 09-04-2016

P_20160409_085802

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Lợi Lộc

P_20160409_090020

Lợi Lộc và các bạn trong ngày sinh nhật