Sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Minh Tri ngày 23-06-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Minh Trí 23-06-2016

P_20160623_145625

Sinh nhật lần thứ 2 của bé Minh Trí

P_20160623_145822

Minh Trí và các bạn trong ngày sinh nhật