Sinh nhật bé Nguyễn Phúc Xuân Nghi ngày 13-05-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Phúc Xuân Nghi 13-05-2016

P_20160513_150019

Sinh nhật lần thứ 4 của bé Xuân Nghi

P_20160513_150242

Xuân Nghi và các bạn trong ngày sinh nhật