Sinh nhật bé Nguyễn Quỳnh Hương 23-3-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Nguyễn Quỳnh Hương 23-3-2016

P_20160322_150232

Sinh nhật lần 5 của bé Quỳnh Hương.

P_20160322_150334

Quỳnh Hương và các bạn trong ngày sinh nhật.