Sinh nhật bé Nguyễn Thanh Tùng 05-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Thanh Tùng 05-04-2016

P_20160405_144919

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Thanh Tùng

P_20160405_145158

Thanh Tùng và các bạn trong ngày sinh nhật