Sinh nhật bé Nguyễn Thảo Nguyên 08-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Thảo Nguyên 08-04-2016

P_20160408_150424 - Copy

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Thảo Nguyên

P_20160408_150829

Thảo Nguyên và các bạn trong ngày sinh nhật