Sinh nhật bé Nguyễn Thị Thúy An 02-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Thị Thúy An 02-04-2016

P_20160402_140627

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Thúy An

P_20160402_140529

Ba mẹ bé Thúy An đến dự sinh nhật

P_20160402_140944

Thúy An và các bạn trong ngày sinh nhật