Sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Thi ngày 13-08-2016

Trường Mầm non Úc Châu (cơ sở I) xin chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Trần Khánh Thi 13-08-2016

P_20160813_144554

Khánh Thi và các bạn trong ngày vui