Sinh nhật bé Phạm Đắc Hải 06-04-2016

Trường Mần non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Phạm Đắc Hải 06-04-2016

P_20160406_145227

Sinh nhật lần thứ 3 của bé Đắc Hải

P_20160406_145702

Đắc Hải và các bạn trong ngày sinh nhật