Sinh nhật bé Phan Nguyễn Gia Hưng ngày 21-08-2016

Trường Mầm non Úc Châu (cơ sở I) xin chúc mừng sinh nhật bé Phan Nguyễn Gia Hưng ngày 21-08-2016

P_20160822_152013

Gia Hưng và các bạn trong ngày vui