Sinh nhật bé Thái Hoàng Long Vân ngày 21-08-2016

Trường Mầm non Úc Châu (cơ sở I) xin chúc mừng sinh nhật bé Thái Hoàng Long Vân ngày 21-08-2016

P_20160827_150506

Long Vân và các bạn trong ngày vui