Sinh nhật bé Thanh Trúc 8-1-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Thanh Trúc 8-1-2016

THANH TRUC 1

Lần nhật lần 3 của bé Thanh Trúc

THANH TRUC 2

Thanh Trức và các bạn trong ngày sinh nhật