Sinh nhật bé Trần Ngọc Anh Thư ngày 28-08-2016

Trường Mầm non Úc Châu (cơ sơ I) xin chúc mừng sinh nhật bé Trần Ngọc Anh Thư ngày 28-08-2016

P_20160829_145507

 

Anh Thư và các bạn trong ngày vui