Sinh nhật bé Trần Thiện Lâm ngày 16-06-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Trần Thiện Lâm 16-06-2016

P_20160616_150046

Sinh nhật lần thứ 4 của bé Thiện Lâm

P_20160616_150235

Thiện Lâm và các bạn trong ngày sinh nhật