Sinh nhật bé Văn Hoàng Hải ngày 07-05-2016

Trường Mầm non Úc Châu chúc mừng sinh nhật bé Văn Hoàng Hải 07-05-2016

P_20160507_150603

Sinh nhật lần thứ 5 của bé Hoàng Hải

P_20160507_150852

Hoàng hảii và các bạn trong ngày sinh nhật