Sinh nhật bé Vi Phương Linh 17-2-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh nhật bé Vi Phương Linh  17-2-2016

PHUONG LINH 1

Sinh nhật lần 3 của bé Phương Linh.

PHUONG LINH 2

Phương Linh và các bạn trong ngày sinh nhật.