Sinh nhật bé Viết Tài 4-2-2016

Trường Mầm Non Úc Châu mừng sinh  nhật bé Viết Tài 4-2-2016

VIET TAI 4

Sinh nhật lần 5 của bé Viết Tài.

VIET TAI 5

Viết Tài và các bạn trong ngày sinh nhật.