Tổ chức doanh nghiệp khi nào cần đến Team building?

  • Khi nhóm mới được thành lập.
  • Dành cho một tổ chức với quy mô lớn.
  • Khi nhân viên có dấu hiệu buồn chán.
  • Khi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫu giữa các nhân viên.
  • Khi các thành viên bắt đầu tham gia những lĩnh vực khác.
  • Khi bạn muốn có một bước đột phá mới trong công việc.
  • Khi bạn muốn làm tăng sự phấn khích trong môi trường làm việc.