Thông báo kết quả thi Starter, Mover ngày 10/07/2016

        Hiện tại đã có kết quả thi Starter, Mover ngày 10/07/2016. Các bạn có tên trong danh sách vui lòng lên trung tâm Anh ngữ Úc Châu nhận giấy chứng nhận của mình:

a039cf0b

Danh sách các bạn vượt qua kỳ thi

14232442_1748980848674122_5669436651149631657_n

Mẫu giấy chứng nhận (mặt ngoài)

14237493_1748980768674130_3920441829453056037_n

Mẫu giấy chứng nhận (mặt trong)